ΠΛΗ10 – Εισαγωγή στη Πληροφορική

Euro Logic Studies: e-Learning Specialists - Distance Learning

ΠΛΗ10 – Ενότητες του Μαθήματος

Στο σημείο αυτό, θα αναφερθούμε στο περιεχόμενο της Σειράς Μαθημάτων

Οπως είναι γνωστό η Θεματική Ενότητα ΠΛΗ10 – Εισαγωγή στη Πληροφορική του ΕΑΠ, αποτελείται από 4 ενότητες:

Στη συνέχεια κάνουμε μία σύντομη περιγραφή του περιεχομένου κάθε Ενότητας.

Εικόνα από το Μάθημα

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών

Συστήματα Αρίθμησης, Δεκαδικό, Δυαδικό, Οκταδικό, Δεκαεξαδικό, Μετατροπές μεταξύ των Συστημάτων, Συμπλήρωμα Δυαδικού Αριθμού ως προς ένα και ως προς δύο, Παράσταση Αρνητικών Αριθμών, Πράξεις μεταξύ Αριθμών κλπ Αλγεβρα Boole, Λογικές Πύλες, Λογικές Συναρτήσεις, Πίνακες Αληθείας, Λογικά Κυκλώματα κλπ Εισαγωγή στους Μικροεπεξεργαστές.

Εικόνα από το Μάθημα

Μικροεπεξεργαστής MIPS, Εισαγωγή, Εντολές Αριθμητικές, Λογικές, Ολίσθησης, Μεταφοράς κλπ

Εικόνα από το Μάθημα

Τεχνικές Προγραμματισμού

Αλγόριθμοι, Ψευδογλώσσα, Δομή Ακολουθίας, Συνθήκες, Αμυντικός Προγραμματισμός, Δομή Επιλογής, Δομές Επανάληψης, Μονοδιάστατοι – Δισδιάστατοι Πίνακες, Υποπρογράμματα, Συναρτήσεις, Διαδικασίες, Διαγράμματα Ροής κλπ.

Εικόνα από το Μάθημα

Γλώσσα Προγραμματισμού C

Εισαγωγή στη Γλώσσα, Τύποι Δεδομένων, Δήλωση Μεταβλητών - Σταθερών, Εντολές Εισόδου – Εξόδου, Απλά Προγράμματα, Αριθμητικοί – Συγκριτικοί - Δυαδικοί και Λογικοί Τελεστές

Συνθήκες, Δομή Επιλογής, Δομές Επανάληψης, Αμυντικός Προγραμματισμός, Προγράμματα που υλοποιούν Λογικές Συναρτήσεις, Δείκτες.

Εικόνα από το Μάθημα

Συναρτήσεις Γενικά, Κλήση με Τιμή και Κλήση με Αναφορά, Μεταβλητές Global, Local, Static, Αναδρομικές Συναρτήσεις

Μονοδιάστατοι Πίνακες, Σειριακή Αναζήτηση σε Μονοδιάστατο Πίνακα, Αναζήτηση σε Ταξινομημένο Πίνακα, Αλγόριθμοι Ταξινόμησης.

Μονοδιάστατοι Πίνακες και Δείκτες, Δυναμικοί Πίνακες, Πίνακες Δύο Διαστάσεων, Δυναμικοί Πίνακες – Δύο Διαστάσεων, Συμβολοσειρές (Strings), Εγγραφές Records κλπ κλπ

Εικόνα από το Μάθημα

Δομές Δεδομένων

Δυαδικά Δέντρα, Διάσχιση (Transversal) Δυαδικού Δέντρου, Pre-Order, In-Order, Post-Order, Δυαδικά Δέντρα Αναζήτησης, Δυαδικά Δέντρα Σωρού, Δομή Στοίβας, Δομή Ουράς, Δομή Λίστας, Αναζήτηση σε Μονοδιάστατο Πίνακα, Σειριακή, Δυαδική, Αλγόριθμοι Ταξινόμησης κλπ κλπ

Για να εκδηλώσετε ενδιαφέρον, για τη Σειρά Μαθημάτων, παρακαλώ στείλτε μας μήνυμα στο info@eurologicstudies.gr